MuseScore 2.3.2

MuseScore 2.3.2

Werner Schweer and Others – 54,6MB – Freeware – Windows Mac
MuseScore cho phép bạn notate và sáng tác âm nhạc một cách dễ dàng với bàn phím, chuột hoặc bàn phím MIDI. Bạn có thể in khắc đẹp nhạc hoặc xuất nó dưới dạng PDF hoặc PNG. Bạn có thể chơi điểm số của bạn, transpose nó và lưu nó như là các âm thanh hoặc tập tin MIDI. MuseScore cũng hỗ trợ MusicXML để cho phép bạn chia sẻ các thành phần của bạn với scorewriters khác. MuseScore thường được quảng cáo như là một thay thế chi phí hiệu quả cho Sibelius và Finale.

Tổng quan

MuseScore là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Werner Schweer and Others.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.382 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MuseScore là 2.3.2, phát hành vào ngày 01/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.1, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

MuseScore đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 54,6MB.

MuseScore Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MuseScore!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.382 UpdateStar có MuseScore cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản